Kredietbank West-Brabant maakt gebruik van cookies.
Kredietbank West-Brabant gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Kredietbank West-Brabant. Kijk op www.breda.nl/gemeente/cookies-statement voor meer informatie over het cookie statement van de gemeente Breda.

X Weigeren.X Akkoord.

Schuldhulpverlening

 • Hoe kan ik een aanvraag schuldhulpverlening indienen?

  Als inwoner van Breda kunt u een gesprek over de mogelijkheden van schuldhulpverlening hier online aanvragen (DigiD). Lukt het u niet via dit e-formulier uw aanvraag in te dienen dan kunt u telefonisch een formulier opvragen. Hiervoor kunt u bellen met de Gemeente Breda via telefoonnummer 14 076. 

  Als u niet in de gemeente Breda woont, neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken van uw eigen gemeente. 

 • Moet ik woonachtig zijn in de gemeente Breda?

  Ja, u moet ingeschreven staan bij de gemeente Breda om via deze site een aanvraag in te dienen om de mogelijkheden van schuldhulpverlening te bespreken.

  Woont u ergens anders, dan kunt u zich melden bij de gemeente waar u staat ingeschreven. 

 • Wat kost een aanvraag schuldhulpverlening?

  Er zijn voor u geen kosten aan schuldhulpverlening verbonden. 

 • Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag behandeld wordt?

  Binnen vier weken zal er een eerste gesprek met u plaatsvinden. 

  Hoe lang de verdere behandeling na dit eerste gesprek duurt is afhankelijk van uw vraag en situatie. Na het eerste gesprek zal daarvan een inschatting gemaakt worden.

 • Kan ik leren om goed met mijn geld om te kunnen gaan?

  De Kredietbank West-Brabant geeft in samenwerking met het maatschappelijk werk cursussen “Rondkomen met Inkomen”. Tijdens deze cursus leert u om inzicht te krijgen in uw financiële situatie en mogelijkheden en u leert om op een goede en verantwoorde wijze om te gaan met uw geld.

  Daarnaast wordt tijdens de uitgebreide intake die we bij u thuis afnemen gekeken naar de oorzaak van uw schulden. Samen bekijken we wat u het beste helpt.

 • Kan ik afgesloten worden van energie en/of water of mijn huis uit gezet worden?

  Dat kan inderdaad. Maar zover hoeft het niet te komen! Zorg dat u op tijd een aanvraag schuldregeling indient bij de Kredietbank West-Brabant. Er bestaan afspraken met de grote landelijke energieleveranciers die er op zijn gericht om afsluitingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook hebben wij met veel verhuurders afspraken om ontruimingen zoveel mogelijk te voorkomen. U moet wel zo snel mogelijk in actie komen als afsluiting of uithuiszetting dreigt! 

 • Kan mijn partner buiten de schuldhulpverlening blijven?

  Als u gehuwd bent in gemeenschap van goederen is dat niet mogelijk omdat u beiden hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden. Bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden of samenwoning zijn er wel mogelijkheden om de partner buiten beschouwing te laten. 

 • Wat is het verschil tussen een schuldregeling en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)?

  Bij een schuldregeling wordt er door de Kredietbank geprobeerd om een oplossing voor uw schuldenproblematiek te vinden door middel van minnelijk overleg met de schuldeisers. De schuldeisers hebben het recht om een eventueel voorstel of aanbod te weigeren. Bij de Wsnp bepaalt uiteindelijk de rechter of u bij beëindiging van het traject, meestal drie jaar, recht heeft op een zogenaamde “schone lei”. Dat betekent dat de rechter aan de schuldeisers oplegt dat zij hun restant vorderingen niet meer op u kunnen verhalen.

 • Waar kan ik meer informatie vinden over de Wsnp?

  Als het de Kredietbank West-Brabant niet lukt tot een schuldregeling te komen kunnen wij u doorverwijzen naar het wettelijke schuldsaneringstraject. Alle informatie over de Wsnp, zoals dit wettelijke traject heet, kunt u vinden op https://www.bureauwsnp.nl/