Kredietbank West-Brabant maakt gebruik van cookies.
Kredietbank West-Brabant gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Kredietbank West-Brabant. Kijk op www.breda.nl/gemeente/cookies-statement voor meer informatie over het cookie statement van de gemeente Breda.

X Weigeren.X Akkoord.
 • Ik heb een registratie bij het BKR, kan ik dan toch nog een lening krijgen?

  Iedere lening wordt in principe bij het BKR geregistreerd. Achterstanden in de terugbetaling van leningen en hypotheken worden ook geregistreerd. Of wij een lening aan u kunnen verstrekken is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij kunnen ook een lening verstrekken als u geregistreerd staat bij het BKR.

 • Hoeveel rente moet ik betalen?

  De effectieve jaarlijkse kostenpercentage voor een persoonlijke lening aan inwoners van Breda, is vastgesteld op 2,4 %. Dit omvat alle kosten, dus ook de rente. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het bedrag is wat u leent, of wat de looptijd is van de afbetaling aan de lening.

 • Hoe lang moet ik aflossen?

  Dit leggen we vast in de kredietovereenkomst. In principe gaan we uit van een looptijd van maximaal 60 maanden. De looptijd mag in ieder geval niet langer zijn dan de levensduur van het product waarvoor u leent. De hoogte van de lening en de duur van de aflossing worden vastgelegd in de kredietovereenkomst.

 • Hoe lang duurt het voordat ik het geld heb?

  De Kredietbank West-Brabant werkt uw aanvraag schriftelijk af. Soms is een (telefonisch) gesprek nodig. Bij toekenning van een lening worden aan u de contracten ter ondertekening toegestuurd. Na retournering wordt het kredietbedrag zo snel mogelijk betaalbaar gesteld.

 • Wat is het BKR?

  BKR informeert aangesloten organisaties (deelnemers) over kredieten die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico's te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen. Voor meer informatie zie: www.bkr.nl.

 • Kan ik lenen om schulden af te lossen?

  Wij kunnen een lening verstrekken waarmee we uw volledige schuldenlast overnemen. De beoordeling van deze leningen laten wij over aan de klantmanagers schuldhulpverlening. Als u schulden heeft kunt u daarom niet rechtstreeks een aanvraag voor een lening doen. U kunt dan wel een aanvraag schuldregeling bij de Kredietbank West-Brabant indienen. Bij de afhandeling van die aanvraag wordt uw hele (financiële) situatie betrokken.

  Woont u in Breda dan kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij de Kredietbank. Woont u in een andere gemeente, meldt u zichzelf dan bij de afdeling Sociale Zaken van uw eigen gemeente.

 • Hoeveel geld kan ik lenen?

  De hoogte van het te lenen bedrag hangt af van uw aflossingscapaciteit. Deze wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en uitgaven.

 • Moet ik aangeven waarom ik de lening nodig heb?

  De Kredietbank vraagt aan u het bestedingsdoel van de lening. Dat is om u goed te kunnen adviseren bij uw aanvraag. Als wij leningen verstrekken willen we dit verantwoord doen. Het bestedingsdoel in combinatie met de hoogte van de lening en de looptijd zijn aspecten die wij meenemen in de advisering.

 • Kan iedereen een lening bij de Kredietbank aanvragen?

  U kunt bij de Kredietbank West-Brabant een lening aanvragen als u in Breda woont en voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • U verdient maximaal 130% van het minimuminkomen;
  • U bent ouder dan 65;
  • U komt bij een reguliere bank niet in aanmerking voor een lening.

  Woont u niet in Breda, dan kunt u bij de gemeente waar u staat ingeschreven vragen naar uw mogelijkheden.