Kredietbank West-Brabant heeft een nieuwe website én een nieuw portaal.

Hier vindt u:

- informatie over de producten en diensten van Kredietbank West-Brabant

- Mijn Portaal, het nieuwe portaal voor uw (bank)zaken en traject bij de Kredietbank West-Brabant

- het aanmeldformulier Hulp bij geldzorgen of schulden (Schuldhulpverlening)

- het aanvraagformulier Persoonlijke Lening

- tips om geldzorgen te voorkomen

https://www.breda.nl/kredietbank

Kredietbank West-Brabant maakt gebruik van cookies.
Kredietbank West-Brabant gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Kredietbank West-Brabant. Kijk op www.breda.nl/gemeente/cookies-statement voor meer informatie over het cookie statement van de gemeente Breda.

X Weigeren.X Akkoord.

Schuldhulpverlening

Wanneer u uw betalings- en aflossingsverplichtingen niet meer na kunt komen, is er mogelijk sprake van een problematische schuldsituatie. De Kredietbank West-Brabant kan u dan helpen om tot een oplossing te komen. Om de mogelijkheden te bespreken, kunt u een aanvraag indienen. 

Schuldhulpverlening aanvragen

Als inwoner van Breda kunt u een gesprek over de mogelijkheden van schuldhulpverlening hier online aanvragen met DigiD. En hier zonder DigiD. Lukt het u niet via dit e-formulier uw aanvraag in te dienen dan kunt u bellen met de Gemeente Breda op telefoonnummer 14 076. 

Afhankelijk van uw situatie kan de hulp bestaan uit het geven van een advies, hulp bij het treffen van betalingsregelingen, ondersteuning bij het stabiliseren van uw situatie of het doorlopen van het minnelijk traject.

Het minnelijk traject kan bestaan uit een schuldsanering of schuldbemiddeling:

Schuldsanering

De Kredietbank West-Brabant saneert uw schulden. U krijgt een krediet, waarbij uw schulden geheel worden voldaan of na onderhandelingen met de schuldeisers worden afgekocht. Zo heeft u nog maar één afbetalingsverplichting, namelijk aan de Kredietbank West-Brabant. De hoogte van een saneringskrediet wordt bepaald door uw maximale financiële mogelijkheden. Over het algemeen is de looptijd 36 maanden.

Schuldbemiddeling

De Kredietbank West-Brabant bemiddelt tussen u en uw schuldeisers. Dit betekent, dat uw inkomen naar de Kredietbank gaat. Het voor u geldende Vrij te laten bedrag (Vtlb) wordt maandelijks aan u overgemaakt. Alles boven dit Vtlb wordt gereserveerd voor de schuldeisers en periodiek (1x per jaar) aan hen betaald. Houdt u zich gedurende de bemiddeling aan de afspraken, dan hoeft u een eventueel restant van de schuld niet meer terug te betalen. Over het algemeen is de looptijd 36 maanden.

Meer weten?