Kredietbank West-Brabant maakt gebruik van cookies.
Kredietbank West-Brabant gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Kredietbank West-Brabant. Kijk op www.breda.nl/gemeente/cookies-statement voor meer informatie over het cookie statement van de gemeente Breda.

X Weigeren.X Akkoord.

Als u bent opgenomen in budgetbeheer beheert de Kredietbank West-Brabant uw financiën. U kunt er vanuit gaan dat uw vaste lasten en andere financiële verplichtingen stipt worden voldaan. Dat betekent rust en zekerheid voor u. Met andere woorden: een stabiele situatie waardoor het makkelijker is om te werken aan uw financiële vaardigheden en/of uw schuldenproblematiek. Budgetbeheer is altijd tijdelijk en is er op gericht dat u uiteindelijk weer zelf uw financiële zaken kunt regelen.

Budgetbeheer aanvragen

Als inwoner van Breda kunt u budgetbeheer hier online aanvragen (DigiD). U kunt ook het aanmeldformulier telefonisch (14 076) opvragen. 

De Kredietbank West-Brabant kent twee vormen van budgetbeheer:

1. Budgetbeheer Basis

Uw inkomen gaat naar de kredietbank. Die betaalt uw vaste lasten zoals huur, energiekosten, ziektekostenverzekering en eventueel de aflossing aan de kredietbank. Het inkomen dat overblijft, wordt naar u overgemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor de besteding hiervan.

2. Budgetbeheer Totaal

Uw inkomen wordt volledig door de kredietbank beheerd. Die betaalt uw vaste lasten, lost eventuele schulden af en reserveert geld voor niet-maandelijkse terugkerende kosten (zoals gemeentelijke belastingen en verzekeringen) of voor onvoorziene uitgaven. U ontvangt wekelijks uw huishoudgeld.

Combinatie met budgetbegeleiding

Bij elke vorm van budgetbeheer kan er tevens sprake zijn van budgetbegeleiding. Dit is verplicht bij de vorm ‘totaal’. U wordt begeleid door een maatschappelijk werker of schuldhulpverlener van het maatschappelijk werk. Soms is dit iemand anders, bijvoorbeeld als u al contacten heeft met een andere hulpverlenende instantie.

Meer weten?