Kredietbank West-Brabant maakt gebruik van cookies.
Kredietbank West-Brabant gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Kredietbank West-Brabant. Kijk op www.breda.nl/gemeente/cookies-statement voor meer informatie over het cookie statement van de gemeente Breda.

X Weigeren.X Akkoord.

Vereenvoudiging procedure schuldhulpverlening voor inwoners Breda

26 mei 2012

De Kredietbank West-Brabant vereenvoudigt per 1 mei 2012 de aanmeldingsprocedure voor mensen met financiële problemen. Na aanmelding stelt de Kredietbank in een persoonlijk gesprek de hulpvraag vast. Vervolgens wordt bekeken welke actie noodzakelijk en mogelijk is. Met deze nieuwe werkwijze speelt de Kredietbank West-Brabant alvast in op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, die op 1 juli 2012 in werking treedt.

Cees Meeuwis, wethouder Sociale Zaken:“Het voorkomen en oplossen van (problematische) schulden is van groot belang. In de eerste plaats zijn mensen daar zelf verantwoordelijk voor. Als iemand toch in de problemen raakt, kan de Kredietbank met deze vereenvoudiging sneller en effectiever hulp bieden.”

De vereenvoudiging komt in eerste instantie terug in het aanmeldformulier. Dit is sneller en makkelijker in te vullen. Nadat een inwoner van de Gemeente Breda het aanmeldformulier ingevuld heeft teruggestuurd, volgt een uitnodiging voor een gesprek.  De inhoud van dit aanmeldgesprek kan variëren van het verstrekken van informatie, het geven van een advies en/of het eventueel verwijzen naar een andere instantie, tot het innemen van een aanvraag om een schuldregeling. Als dit laatste het geval is, neemt de klantmanager schuldhulpverlening de aanvraag in behandeling en wordt er een tweede afspraak gemaakt.

De Kredietbank kan hierdoor maatwerk leveren binnen de in de wet gestelde termijn van vier weken (in crisissituaties binnen drie dagen) met betrekking tot preventie en/of eventuele verdere schuldhulpverlening.

Een aanmeldformulier kan worden gedownload, telefonisch worden opgevraagd via 14 076 of is te verkrijgen tijdens het inloopspreekuur. Zie hiervoor www.kredietbankwestbrabant.nl.

Ook is het aanmeldformulier binnenkort te vinden op een aantal openbare plekken zoals de bibliotheek en het Stadskantoor.

« Terug naar overzicht