Kredietbank West-Brabant maakt gebruik van cookies.
Kredietbank West-Brabant gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Kredietbank West-Brabant. Kijk op www.breda.nl/gemeente/cookies-statement voor meer informatie over het cookie statement van de gemeente Breda.

X Weigeren.X Akkoord.

Kredietbank krijgt van cliënten een 7,4 voor dienstverlening

14 maart 2013

Uit het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) dat van mei tot en met oktober 2012 door de Gemeente Breda is gehouden over de dienstverlening van de Kredietbank West-Brabant blijkt dat cliënten deze waarderen met een 7,4. Vooral de telefonische bereikbaarheid wordt hoger gewaardeerd dan in voorgaande jaren. Er werkten ruim 320 cliënten afkomstig uit Breda en de regio mee aan dit telefonische onderzoek, waarvan de schuldhulpaanvraag in 2012 is afgerond. Vanaf 2006 wordt elk jaar een dergelijk onderzoek gedaan. Aan de hand van de resultaten uit voorgaande KTO’s worden verbeteringsvoorstellen voor dienstverlening aan de klanten van de kredietbank geformuleerd. De Kredietbank West-Brabant is een onderdeel van de Gemeente Breda en heeft een regionale functie. In 2012 is voor de eerste maal ook een KTO gehouden onder cliënten van de bewindvoerders Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) van de kredietbank.

Het gemiddelde rapportcijfer dat de cliënten in 2012 aan de Kredietbank West-Brabant geven is een 7,4. Dit cijfer is daarmee iets hoger dan in 2011 en is weer gelijk aan het cijfer van 2009. Bredanaars enniet-Bredanaars scoren hetzelfde en zijn op alle aspecten positiever dan in 2011. Vooral de telefonische bereikbaarheid wordt fors hoger gewaardeerd. Dit was het speerpunt van de kredietbank voor 2012.

In 78% van de gevallen komt het contact veelal meteen tot stand. 83% van deze contacten wordt als uitstekend / goed gewaardeerd. Ruim 90% van de ondervraagden is van mening dat het personeel deskundig, klantvriendelijk en duidelijk is.

De totale tijdsduur van een aanvraag voor schuldhulpverlening ervaren de ondervraagde cliënten overwegend als negatief. Het terugdringen van de tijdsduur is het speerpunt voor het KTO in 2013. Kanttekening hierbij is wel dat de Kredietbank West-Brabant voor wat betreft de tijdsduur van het volledige traject afhankelijk is van derden, bijvoorbeeld schuldeisers.

In de periode juli – december 2012 heeft voor de eerste maal een KTO plaatsgevonden onder de cliënten van de bewindvoerders Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) van de Kredietbank West-Brabant. Het gemiddelde rapportcijfer dat de cliënten aan de bewindvoerder geven is een 7,7. De onderzoeksdoelgroep bestond uit 71 personen.

De Kredietbank West-Brabant is er voor diensten en producten die gericht zijn op het beheersbaar houden en oplossen van schulden, maar ook het verantwoord verstrekken van leningen en het beheren van financiën. Daarnaast zijn er activiteiten die zich richten op preventie, want de Kredietbank is er ook om te voorkomen dat er schulden ontstaan. Zijn er geen mogelijkheden om schulden af te lossen of weigeren schuldeisers mee te werken aan een zogenaamde minnelijke regeling dat wordt er een beroep gedaan op de Wsnp, een onderdeel van de Faillissementswet.

Meer weten?« Terug naar overzicht