Kredietbank West-Brabant maakt gebruik van cookies.
Kredietbank West-Brabant gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Kredietbank West-Brabant. Kijk op www.breda.nl/gemeente/cookies-statement voor meer informatie over het cookie statement van de gemeente Breda.

X Weigeren.X Akkoord.

Samenwerken om huisuitzettingen te voorkomen

7 oktober 2013

Woningstichting Stadlander, Traverse, de Kredietbank West-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom is er veel aan gelegen om problemen met het betalen van de huur te voorkomen. De  partijen hebben het in 2007 afgesloten convenant herijkt. Door het bestaande convenant op enkele punten aan te passen, te verbeteren de organisaties hun bestaande samenwerking en kan de (huur)schuldenproblematiek sneller en efficiënter worden aangepakt. De bereidheid en inzet van de huurder met een (dreigende) huurachterstand om tot een passende oplossing te komen blijft daarbij echter wel onontbeerlijk.

Alle partijen beseffen dat het ontstaan van een huurachterstand vaak een andere achterliggende problematiek als grondslag heeft. Huurders die bijvoorbeeld hun baan (gaan) verliezen of in een echtscheidingssituatie zijn geraakt, kunnen met plotselinge financiële problemen worden geconfronteerd. Bij betalingsproblemen is het belangrijk dat men zo snel mogelijk contact opneemt met de woningcorporatie om op zoek te gaan naar een betalingsregeling op maat. Om voor een betalingsregeling in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden. Deze zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Stadlander hanteert een strikte incassoprocedure waarbij de corporatie correct betalende huurders bij plotseling afwijkend betaalgedrag, altijd persoonlijk benadert. Vaak blijkt dat het niet alleen een huurachterstand betreft, maar dat er ook andere schulden zijn. Huurders die oprecht, snel en effectief geholpen willen worden met het oplossen van hun schuldenproblematiek, verwijst de woningcorporatie door naar het Meldpunt Schulphulpverlening Brabantse Wal van Traverse, de Kredietbank West-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom. Andersom nemen deze instanties contact op met Stadlander zodra huurders worden opgenomen in de schuldhulpverlening, zodat een gerechtelijke procedure voor het innen van een huurachterstand kan worden voorkomen.

Door de herbevestiging en ondertekening van dit convenant, continueren de samenwerkende partners hun intensieve samenwerking op het gebied van het tegengaan van woningontruimingen op basis van huurachterstand door (vroeg)tijdige interventie. Het gezamenlijke doel is om problematische schuldensituaties in een vroeg stadium te signaleren en te voorkomen dat inwoners van de gemeente dakloos worden als gevolg van schuldenproblematiek.

« Terug naar overzicht