Kredietbank West-Brabant maakt gebruik van cookies.
Kredietbank West-Brabant gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Kredietbank West-Brabant. Kijk op www.breda.nl/gemeente/cookies-statement voor meer informatie over het cookie statement van de gemeente Breda.

X Weigeren.X Akkoord.

Interview Pilot Vroeg Eropaf

21 augustus 2018

“Vroeg Eropaf bood mij de hulp die ik nodig had”

De woorden van de maatschappelijk werker zal Hasim* niet snel vergeten. “Ze stond aan de deur en zei: ‘ik kom niet voor geld, ik kom je helpen’. Toen heb ik een afspraak gemaakt om samen een oplossing te vinden voor mijn financiële problemen.”

Dertig jaar geleden komt Hasim vanuit Marokko naar Nederland. Nadat hij de Pabo heeft gevolgd, gaat hij aan de slag als onderwijzer op een basisschool in Breda. “Ik heb jarenlang voor de klas gestaan op verschillende basisscholen in de stad en altijd genoeg inkomen gehad. Ook toen ik werkloos werd”, vertelt hij. Solliciteren gaat moeizaam vanwege zijn leeftijd, maar met de bovenwettelijke WW-uitkering kan hij goed rondkomen. Tot dit jaar de uitkering stopt en zijn inkomen flink terugvalt, dan wordt het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Hasim omschrijft het zelf als een spinnenweb van instanties waar hij in terecht komt. “Ik wist niet bij wie ik moest zijn. Bij de gemeente, of de belastingdienst? Ondertussen kon de huur niet worden afgeschreven en ook bij Ennatuurlijk liep ik een achterstand op.”

Vroeg Eropaf Breda aan de deur

Dat is het moment waarop Linda van Loo, maatschappelijk werker bij het IMW (Instituut voor Maatschappelijk Welzijn) voor het project Vroeg Eropaf Breda in actie komt. Ze zoekt Hasim thuis op en belt aan om hulp te bieden. “De eerste keer was ik wantrouwig. Wie is die vrouw en hoe weet zij van mijn situatie?”, schetst Hasim zijn eerste reactie. “Ik vertrouwde het niet helemaal, maar heb wel de brochure aangenomen en gelezen.” De tweede keer dat Linda aanbelt, is er bij Hasim meer vertrouwen. Ze maken een afspraak.

Niet verschuilen

“Ik had hulp nodig”, legt Hasim uit. “Ik kon het niet alleen. Hulp aanbieden aan de deur vind ik goed. Het is beter dan bellen of brieven sturen. Want als iemand voor je neus staat, kun je je niet verschuilen.” Al na drie afspraken hebben Linda en Hasim zijn situatie weer onder controle. “Linda heeft veel ervaring, weet welke mogelijkheden er zijn en bij wie ze moet zijn om afspraken te maken. Ze heeft een betalingsregeling met de woningcorporatie getroffen en de energieleverancier heeft de incassokosten kwijtgescholden. Zij wacht niet af, maar onderneemt meteen actie. Ook heb ik samen met haar een budgetoverzicht opgesteld. Ik heb nu een beeld van mijn inkomsten en uitgaven. Ze heeft daarnaast uitgelegd of ik recht heb op toeslagen en mij adviezen gegeven. Nu gaat het weer goed.”

*Op verzoek van de geïnterviewde is de naam Hasim gefingeerd.

Meer weten over deze pilot? Lees ook voorgaand nieuwsbericht.

 

« Terug naar overzicht